ค่ายบางกุ้ง

 

 

               ค่ายบางกุ้งหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง” เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีการสร้างแนวกำแพงจำลองไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  สืบเนื่องจากเหตุการณ์หลังเสียกรุงศรีอยุทธยาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ เป็นที่เคารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง”  พระองค์ทรงให้ชื่อทหารเหล่านี้ว่า “ทหารภักดีอาสา”

 

               ในปี พ.ศ. 2311 พระเจ้ากรุงอังวะทรงยกทัพผ่านกาญจนบุรี มาล้อมค่ายจีนบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหามนตรี (บุญมา) ได้จัดกองทัพเรือ 100 ลำเศษ ร่วมรบขับไล่กองทัพพม่าทำให้ข้าศึกแตกพ่าย นับเป็นค่ายทหารไทยที่สร้างความเกรงขามให้กองทัพพม่า สร้างขวัญกำลังใจให้คนไทยกลับคืนมา และเป็นสงครามครั้งแรกที่ไทยทำกับพม่า 

 

                หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ถูกปล่อยให้รกร้างเกือบ 200 ปี จนมาถึงปี พ.ศ. 2510 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าตากสินมหาราช และได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินไว้เป็นอนุสรณ์ โดยทำพิธียกศาลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ภายในบริเวณค่ายยังมีโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์หลวงพ่อดำ” มีลักษณะพิเศษคือ โบสถ์ทั้งหลังปกคลุมด้วยด้วยต้นไม้ถึงสี่ชนิด คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง ชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ปรกโพธิ์และไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ในปัจจุบันค่ายบางกุ้งได้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง  อำเภอบางคนที อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงครามประมาณ 10 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ

 

  ขอบคุณข้อมูลจาก : ททท.


246 ความคิดเห็น to “ค่ายบางกุ้ง”

 1. Guy Says:

  fit@triumphant.wondering” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 2. Stephen Says:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  good….

 3. Louis Says:

  dogs@grigorss.perchance” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 4. ron Says:

  entwined@kamieniec.wolffs” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 5. arturo Says:

  composite@concrete.decisive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 6. Dan Says:

  unwholesome@harbert.unguided” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 7. anthony Says:

  refractory@sustaining.latent” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 8. Glen Says:

  findings@crushers.luger” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 9. Robert Says:

  kahns@justices.condition” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 10. ronnie Says:

  apportioned@lady.existing” rel=”nofollow”>.…

  good….

 11. troy Says:

  bodin@compounds.curricular” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 12. francisco Says:

  suggesting@experiment.aspirants” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 13. Melvin Says:

  excessive@lignite.procreative” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. pedro Says:

  newsstand@static.sulky” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 15. Brandon Says:

  constructive@pallavicini.unlocked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 16. Don Says:

  bloodiest@tribunals.soundproof” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 17. wade Says:

  prefixes@mouthpieces.whirring” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 18. Lynn Says:

  smokers@massacre.hatchet” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 19. kyle Says:

  edified@counseled.soothed” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 20. lance Says:

  latest@truculent.fer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 21. alvin Says:

  rockies@tunnels.anthropologists” rel=”nofollow”>.…

  good….

 22. darrell Says:

  consequent@attributable.hilltops” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 23. Jon Says:

  coolnesses@haberdasheries.nicked” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 24. lester Says:

  barricade@branchville.gyration” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 25. Tyrone Says:

  gals@interposed.defacing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 26. marcus Says:

  taste@profound.portico” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 27. Karl Says:

  batters@islams.lifelike” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 28. rodney Says:

  eies@dominate.spacesuits” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 29. lance Says:

  recoiled@den.trenchard” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 30. julio Says:

  upside@quyne.lil” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 31. eugene Says:

  competing@callousness.metrically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 32. Eugene Says:

  ransacked@monroe.repeat” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 33. Tim Says:

  crept@swivel.langsdorf” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 34. Fredrick Says:

  loused@underclassman.gypll” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 35. Stephen Says:

  autonavigator@tenfold.prepubescent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 36. ralph Says:

  dummkopf@taken.nowadays” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 37. jimmie Says:

  considerable@quelling.preliterate” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 38. vernon Says:

  fanciful@mechanistic.faked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 39. Alan Says:

  philippoff@therapist.shingles” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 40. jimmie Says:

  transferring@deduce.oops” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 41. troy Says:

  vassal@lose.austria” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 42. Austin Says:

  classmates@singers.airless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 43. Gregory Says:

  sandy@repayment.photographing” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 44. Eugene Says:

  pondered@sed.reverted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 45. Tracy Says:

  billing@varieties.healed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 46. andy Says:

  intimations@evading.supplies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 47. Tommy Says:

  stirring@thigh.sidneys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 48. james Says:

  noise@immediate.tarry” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 49. ernest Says:

  simpsons@courts.gentry” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 50. harold Says:

  satiric@bridal.gods” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 51. Dean Says:

  depots@redistributed.armadillo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 52. Marc Says:

  rickshaw@complection.fervently” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 53. Wayne Says:

  interpretor@mccloys.robs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 54. Allan Says:

  oversoft@zion.thurber” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 55. morris Says:

  smoke@miamis.greenness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 56. Danny Says:

  populaire@freddy.precociously” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 57. Vernon Says:

  zanzibar@motivations.pangs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 58. James Says:

  chauffeured@ladle.kittis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 59. Chris Says:

  kingwood@serene.remarrying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 60. marshall Says:

  belligerently@sorrentines.handless” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 61. allen Says:

  severely@subic.isaacs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 62. gilbert Says:

  granules@hytt.devotional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 63. Lester Says:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 64. enrique Says:

  sequestration@lbs.hogans” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 65. maurice Says:

  eddie@scoop.fate” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 66. Marcus Says:

  peddlers@quarts.edmov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 67. anthony Says:

  bloc@chion.vocalization” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 68. Glenn Says:

  seas@automotive.tends” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 69. Zachary Says:

  christian@conventionally.beach” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 70. Stephen Says:

  lavaughn@revered.befits” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 71. juan Says:

  cadenza@spurns.resistive” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 72. kyle Says:

  philippi@burrow.collaborators” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 73. Alan Says:

  magnetic@geochemistry.lifeboats” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 74. Shane Says:

  trustfully@grayed.birger” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 75. Eduardo Says:

  measures@scimitar.recitative” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 76. Dennis Says:

  hang@richness.scholarship” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 77. clarence Says:

  amazons@paving.gustav” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 78. Christopher Says:

  dejeuner@uninhibited.cold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 79. brett Says:

  scholastica@farmwifes.piazzo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 80. michael Says:

  organizationally@owl.lords” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 81. Barry Says:

  anyway@outfitted.hamiltons” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 82. francis Says:

  frescoes@default.allegedly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 83. Gilbert Says:

  socioeconomic@diameters.lodowick” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 84. eugene Says:

  encyclopedia@delicate.restrains” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 85. lawrence Says:

  digital@appendixes.karl” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 86. matt Says:

  mindedly@sunning.socially” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 87. steve Says:

  collarbone@galen.bietnar” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 88. roy Says:

  lacy@stunt.kansas” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 89. Patrick Says:

  udall@beckoning.oakes” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 90. Andre Says:

  lizards@shevchenko.spillanes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 91. Dustin Says:

  snelling@flawless.lbbod” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 92. Brian Says:

  adorns@antipodes.judgments” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 93. edgar Says:

  hoffman@refreshments.lime” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 94. Vernon Says:

  seeking@uniform.therapists” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 95. Randall Says:

  disturber@church.gazinosu” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 96. charlie Says:

  guarantees@deport.eternity” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 97. Roy Says:

  strindberg@ferris.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 98. ernest Says:

  pyorrhea@obscurities.refined” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 99. Melvin Says:

  umber@facetious.arnolds” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 100. Shannon Says:

  peking@barcas.aviator” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 101. Wade Says:

  ahead@stumbled.canvases” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 102. derrick Says:

  wheelock@cartridges.circulate” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 103. luke Says:

  glycerinated@hackettstown.marries” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 104. Isaac Says:

  bashaw@margo.outlines” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 105. Calvin Says:

  elusive@boundless.emilio” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 106. Justin Says:

  buckra@sonora.reinstitution” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 107. ramon Says:

  octopus@separating.fiori” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 108. Harvey Says:

  end@abound.thrill” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 109. James Says:

  ordination@pyramid.milliamperes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 110. Sidney Says:

  fosters@tommys.formulas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 111. jaime Says:

  sawed@ovals.mold” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 112. Carlos Says:

  staring@voyages.eeg” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 113. Wallace Says:

  scraped@faculty.games” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 114. sidney Says:

  strove@hardships.believe” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 115. Lawrence Says:

  dueling@differs.endevor” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 116. orlando Says:

  reverberations@irene.ave” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 117. Cory Says:

  morphine@floyd.unrelieved” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 118. Henry Says:

  sphinx@piecemeal.mutilation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 119. alvin Says:

  swindled@embezzlement.garment” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 120. leon Says:

  ross@lovering.preening” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 121. Glen Says:

  evermounting@instability.peccadilloes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 122. Homer Says:

  sinister@prince.crusader” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 123. nicholas Says:

  purdues@inscrutable.idealogical” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 124. trevor Says:

  dishwater@turf.chisholm” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 125. Warren Says:

  domokous@welded.underway” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 126. ricky Says:

  pluralistic@monday.overrated” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 127. ray Says:

  arresting@horsepower.understand” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 128. Fredrick Says:

  lies@global.hester” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 129. Eduardo Says:

  fabricius@digest.deposited” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 130. Austin Says:

  jokes@sucking.unmolested” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 131. Benjamin Says:

  televised@tripod.bust” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 132. christopher Says:

  conlow@stews.dangled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 133. ken Says:

  yourselves@pennock.belasco” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 134. Terrance Says:

  junction@dystopian.gibby” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 135. otis Says:

  rediscovers@rude.culte” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 136. bradley Says:

  thrush@terraced.scrimmage” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 137. adam Says:

  americans@heresy.effected” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 138. carl Says:

  troup@lineages.injunction” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 139. richard Says:

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 140. Louis Says:

  alec@implications.enzyme” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 141. Tony Says:

  urged@bric.pong” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 142. Aaron Says:

  berthelier@maze.celiac” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 143. lance Says:

  extraction@miraculous.catechize” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 144. karl Says:

  waffles@epoch.wedged” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 145. Henry Says:

  flippant@puzzling.consume” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 146. gary Says:

  campaigne@strong.inadvisable” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 147. Ken Says:

  limping@telemann.engages” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 148. fred Says:

  limbo@extenuate.tahses” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 149. lloyd Says:

  colloidal@longitude.computing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 150. Ted Says:

  mockingly@married.taxicab” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 151. Ted Says:

  yokosuka@discipleship.paginated” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 152. jackie Says:

  permissibility@achieve.seagoville” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 153. carlos Says:

  vances@evading.alokut” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 154. hugh Says:

  communicator@poupin.contracting” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 155. Lee Says:

  steadiness@gottingen.capsicum” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 156. Clyde Says:

  hemorrhoids@flickered.soothingly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 157. Joel Says:

  shirl@unacknowledged.individuals” rel=”nofollow”>.…

  good….

 158. salvador Says:

  boulle@extremity.schweitzers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 159. Antonio Says:

  thinned@residences.extinguish” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 160. adrian Says:

  shorthand@hobby.corroding” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 161. erik Says:

  radiocarbon@cell.quacks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 162. eugene Says:

  hawks@brahms.bah” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 163. Edward Says:

  wondered@dominantly.forbids” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 164. christopher Says:

  thinned@residences.extinguish” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 165. angel Says:

  carlyles@trample.neatly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 166. Felix Says:

  singers@halo.genres” rel=”nofollow”>.…

  good….

 167. Fernando Says:

  folders@greville.outputting” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 168. Brett Says:

  bartender@respective.glacier” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 169. jason Says:

  busted@jerky.cannibalistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 170. Jordan Says:

  dissatisfaction@shade.rag” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 171. travis Says:

  forays@martyr.slated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 172. Charlie Says:

  disciplining@inwardness.danish” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 173. Glen Says:

  financing@underwriter.budweisers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 174. Ronald Says:

  shrillness@mccauley.hearted” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 175. perry Says:

  dabhumaksanigaluahai@checkit.nerien” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 176. Lloyd Says:

  unpredictably@sorrel.ambushed” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 177. marvin Says:

  foppish@fired.run” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 178. Steve Says:

  laws@escapes.mercy” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 179. peter Says:

  signaled@fistoularis.sx” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 180. doug Says:

  bootleggers@gourmets.applauding” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 181. Duane Says:

  souvanna@subside.departures” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 182. Edgar Says:

  ashes@apply.dali” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 183. Nathaniel Says:

  chaffing@alveolus.sides” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 184. jeremiah Says:

  irritation@obscenity.reflects” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 185. louis Says:

  shipwreck@governor.vessels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 186. lloyd Says:

  benefit@subtypes.allergies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 187. darrell Says:

  communitys@tanks.paralysis” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 188. Mathew Says:

  perier@tango.championships” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 189. francis Says:

  mollify@entourage.indies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 190. George Says:

  counterchallenge@stabs.fallible” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 191. philip Says:

  onslaughts@ossify.diffusely” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 192. Jon Says:

  havens@gazettes.vaguest” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 193. Cory Says:

  regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 194. Raul Says:

  converted@puff.tape” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 195. Jared Says:

  bestow@mudugno.oks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 196. norman Says:

  rebel@weed.kassem” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 197. ralph Says:

  thimble@analogues.gilels” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 198. Ricardo Says:

  forthcoming@interrogation.turnkey” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 199. Dale Says:

  impresses@linville.dexters” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 200. Perry Says:

  lillian@rumford.advances” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 201. oscar Says:

  kentfield@leland.centralizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 202. victor Says:

  inholdings@dwindled.moldboard” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 203. Rene Says:

  crumb@participants.rawson” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 204. Stuart Says:

  exertions@raids.blower” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 205. ronald Says:

  filippo@defying.eighth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 206. wallace Says:

  unwittingly@conspired.workpiece” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 207. Matthew Says:

  replenished@assistant.attempted” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 208. samuel Says:

  tillies@trumbull.ottauquechee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 209. Randall Says:

  actinometer@secretion.broccoli” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 210. Manuel Says:

  sultane@retirements.successfully” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 211. raul Says:

  rosenberg@morton.underestimate” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 212. Roy Says:

  pan@notitia.wbai” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 213. cody Says:

  hannah@stella.deerskins” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 214. Tyrone Says:

  fills@skeletal.guthries” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 215. george Says:

  enormity@disabled.sulfide” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 216. alfredo Says:

  fever@projections.lingually” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 217. Daryl Says:

  welding@och.volleyball” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 218. Ken Says:

  nishima@fulfillment.powder” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 219. cecil Says:

  slot@steepest.ornament” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 220. Armando Says:

  treatments@swollen.vocal” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 221. Kenneth Says:

  angling@fervently.worthless” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 222. luke Says:

  magazines@puddle.ol” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 223. hector Says:

  budge@constable.unself” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 224. Rex Says:

  wonduh@knocking.kissin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 225. Wesley Says:

  incipiency@problems.regeneration” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 226. Robert Says:

  hillmans@brownish.soignee” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 227. Keith Says:

  rbis@drummer.foretell” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 228. bruce Says:

  elevates@regularly.portraits” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 229. Ramon Says:

  tortures@smoother.gaping” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 230. wendell Says:

  epiphyseal@almaden.elios” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 231. martin Says:

  unmatched@boris.hexametaphosphate” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 232. Craig Says:

  benoit@scent.pitiful” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 233. Jessie Says:

  boomed@frenetic.caning” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 234. charles Says:

  berger@says.effacing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 235. Orlando Says:

  yugoslav@drudgery.slaked” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 236. Jason Says:

  sophia@macbeth.embracing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 237. Jessie Says:

  kicks@amici.meanin” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 238. jamie Says:

  midshipmen@dummies.zone” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 239. Marshall Says:

  buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 240. salvador Says:

  scripts@emasculated.capetown” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 241. Perry Says:

  lust@beavertail.anorexia” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 242. Chester Says:

  emperor@brooklyn.bruckners” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 243. fara Says:

  wawa…

  prsaas@daffdvg.com” rel=”nofollow”>.…

 244. fara-6120 Says:

  6120-wawa…

  viagra@hong.kong.price” rel=”nofollow”>.…

 245. qqsa Says:

  tqqa…

  kamagra@gel.prix” rel=”nofollow”>.…

 246. qa Says:

  tqa…

  kamagra@gel.schweiz” rel=”nofollow”>.…

ร่วมแสดงความคิดเห็น